Menu

RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS
I OFERTES COMERCIALS

El present web té com a objectiu principal informar els usuaris dels serveis i productes elaborats i distribuïts per les entitats i els seus col·laboradors, en relació amb el sector de les arts gràfiques. KAO CHIMIGRAF S.L.U., proveïda de CIF B66842618, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts del present web. L’entitat informa els Usuaris que compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Per tant, l’activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la societat mencionada, propietària d’aquest domini i que opera amb la marca KAO CHIMIGRAF S.L.U., que atén per a qüestions comercials i administratives a l’adreça següent:

C / Compositor Carcassí, 6-8, Pol. Industrial Can Jardí - 08191 - Rubí, Barcelona

1. CONCEPTE D'USUARI
La utilització del web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal i polítiques de privacitat en la versió publicada per KAO CHIMIGRAF S.L.U., en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi al web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquest avís legal i les polítiques de privacitat en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, atès que pot tenir modificacions.

2. INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS
KAO CHIMIGRAF S.L.U. no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant enllaços (links) o de qualsevol contingut posat a disposició per terceres persones. Qualsevol ús d’un vincle o accés a un web no propi es fa per voluntat i risc exclusiu de l’Usuari, i KAO CHIMIGRAF S.L.U. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè al web de KAO CHIMIGRAF S.L.U., ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent de fer servir malament un vincle, tant en connectar-se al web de KAO CHIMIGRAF S.L.U. com en accedir a la informació d’altres webs des del web de KAO CHIMIGRAF S.L.U.

3. VINCLES O ENLLAÇOS DES D'ALTRES WEBS EXTERNES 
Es prohibeix expressament establir el vincle http://www.kaochimigraf.com des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altra de caràcter il·lícit o contrària a la moral i a l’ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre ni declarar que KAO CHIMIGRAF S.L.U. intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat de cap manera els continguts de la pàgina on figura l’enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa.

4. INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE GALETES (COOKIES)
Us informem que fem servir cookies amb la finalitat de millorar l’experiència de navegació al nostre web i prestar-vos un millor servei. Per obtenir més informació sobre les cookies i de com les fem servir, si us plau, llegiu la nostra política de Cookies.

5. RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT 
La informació i els serveis inclosos o disponibles mitjançant el nostre lloc web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis en la informació continguda. KAO CHIMIGRAF S.L.U.pot incloure en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts. Així mateix, KAO CHIMIGRAF S.L.U. ha obtingut la informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada. També s’adverteix que els continguts d’aquest web tenen dues finalitats: una finalitat informativa quant a la qualitat, la situació, els serveis i les tarifes i una altra de venda de productes, segons el que preveu el present avís legal i la resta de textos legals d’aquest web.

6. INFORMACIÓ SOBRE LES EXEMPCIONS DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA O DE CONTINGUT
KAO CHIMIGRAF S.L.U. declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que en sigui la causa. Així mateix, KAO CHIMIGRAF S.L.U. no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, de les pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes, de les suspensions temporals del fluid elèctric o de qualsevol altra classe de dany indirecte que es pugui causar als usuaris per causes alienes a KAO CHIMIGRAF S.L.U. que no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin esmenats, o que el servei o el servidor que els posa a disposició estiguin lliures de virus o d’altres components nocius, sense perjudici que KAO CHIMIGRAF S.L.U. faci els seus millors esforços per evitar aquesta classe d’incidents. En cas que l’Usuari prengui determinades decisions o realitzi accions sobre la base de la informació inclosa a qualsevol dels llocs web, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

7. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Els continguts prestats per KAO CHIMIGRAF S.L.U., així com els continguts abocats a la xarxa mitjançant les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual, i per aquest motiu queden protegits per les lleis i els convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de KAO CHIMIGRAF S.L.U.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren al lloc web, i en especial dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botones, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial, estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial de KAO CHIMIGRAF S.L.U., o de terceres persones que en siguin titulars i que hagin autoritzat degudament la seva inclusió a les pàgines web.

Els continguts, les imatges, les formes, les opinions, l’índex i la resta d’expressions formals que formen part de les pàgines web, així com el software necessari per  al seu funcionament i visualització, constitueixen així mateix una obra en el sentit del dret d’autor, i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i les legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que hi resultin aplicables. L’incompliment del que s’assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, totalment o parcialment, de qualssevol dels continguts, imatges, formes, índex i la resta d’expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de KAO CHIMIGRAF S.L.U.
En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, discos durs d’ordinadors, dispositius USB –pendrives– o smartphones), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les que pertanyen a les autoritzades per KAO CHIMIGRAF S.L.U., així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de les esmentades opinions, imatges, formes, índex i la resta d’expressions formals que es posin a disposició dels usuaris mitjançant els serveis o continguts, en la mesura que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

KAO CHIMIGRAF S.L.U. és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i a la publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris, que els usuaris puguin fer-li arribar mitjançant correu electrònic.
 
KAO CHIMIGRAF S.L.U., en aquest sentit, pot establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que mitjançant les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions considerats racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web de KAO CHIMIGRAF S.L.U., al departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris mitjançant el servei de correu electrònic, excepte que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts fos possible, s’entén que autoritzen KAO CHIMIGRAF S.L.U. per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o discos durs d’ordinadors, dispositius USB –pendrives– o smartphones), digitalització, posada a disposició des de bases de dades que pertanyen a KAO CHIMIGRAF S.L.U., traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’observacions, opinions o comentaris com aquestes, per tot el temps de protecció de drets d’autor que estigui previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris d’aquesta classe, els usuaris declinen qualsevol pretensió crematística per part de KAO CHIMIGRAF S.L.U.

D’acord amb el que s’assenyala al paràgraf anterior, KAO CHIMIGRAF S.L.U. queda autoritzada igualment per modificar o alterar observacions, opinions o comentaris com aquests, per tal d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de pàgines web, sense que, per això, es pugui entendre que hi hagi cap classe de lesió de qualssevol de les facultats morals de drets d’autor que els usuaris hi puguin tenir. 

Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics por virtut dels quals una tercera persona pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb lucre o sense, de tots i cada un dels continguts, formes, índex i la resta d’expressions formals que formen part de les pàgines web, o de l’esforç portat a terme per KAO CHIMIGRAF S.L.U. per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot enllaç (link), hiperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de KAO CHIMIGRAF S.L.U., sense el consentiment previ, exprés i per escrit de KAO CHIMIGRAF S.L.U. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de propietat intel·lectual de KAO CHIMIGRAF S.L.U. sobre les pàgines web i tots els seus continguts.

KAO CHIMIGRAF S.L.U. no assumirà cap mena de responsabilitat davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans mencionades, de la mateixa manera que no assumirà cap mena de responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de terceres persones als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços (links), hiperlinks, framing o vincles similars des de les pàgines web de KAO CHIMIGRAF S.L.U.
 
  • Kao Chimigraf

  • Carcassí, 6-8 P.I. Can Jardí
  • 08191 - Rubí
  • Barcelona - Spain
  • Tel. +34 935 862 040
  • info@kaochimigraf.com